tree seq 1 blank tree seq 2 delfino
tree seq 3 weeks tree seq 4 years
tree seq 5 forest 8 years tree seq 6 children

Word vrijwilliger

Wil jij vanuit België mee helpen onze doelen te realiseren? Blij dat te horen! Lees het volgende even door om te verzekeren dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

De taak van Ondernemers Zonder Grenzen vzw bestaat er vooral in om bedrijven en particulieren te sensibiliseren om effectief iets te doen voor het klimaat. We geven daarvoor het voorbeeld door zelf daadwerkelijk te ondernemen, met positieve impacts voor mens en milieu. Dit doen we door te investeren in Ecologisch, Sociologisch en Economisch kapitaal in de Sahel-regio, een regio die het meest onderhevig is aan huidige klimaatverstoring. Door te herbebossen in semi-aride gebied aan de rand van de woestijn (200-400mm regen), tonen we aan dat het in een van de meest moeilijkste omstandigheden ook mogelijk is om duurzaam te ondernemen en positieve impacts te realiseren voor mens en milieu. 

OZG is een vzw die geen structurele subsidies ontvangt en voert haar taak uit met giften van bedrijven en particulieren die in het belang van ieder van ons het klimaat willen vrijwaren voor onze toekomst. Om deze taak te kunnen uitvoeren, rekenen we op vrijwilligers die met ons willen meestrijden. 

Voor welke taken zoeken we vrijwilligers?

  • Licht administratief werk zoals opvolging leden, cerTREEficaten versturen, ed... 
  • Het mee organiseren van evenementen zoals WALK, RUN,  en FIETS voor het klimaat.
  • Digitale communicatie (redactie)
  • Studie en opvolging

Wil jij vrijwilliger worden bij OZG om samen met geëngageerde en gemotiveerde burgers en bedrijven daadwerkelijk iets te ondernemen en een steen te verleggen in de rivier? Stuur dan een e-mail naar ann.debeul@ozg.be of marina.verstraeten@ozg.be met de boodschap “IK STRIJD MEE AAN EEN POSITIEF KLIMAAT”. Zij nemen dan contact met je op en verdelen de taken in functie van je interesse. 

Tot binnenkort!

Het OZG-klimaatteam