OZG
tree seq 1 blank tree seq 2 delfino
tree seq 3 weeks tree seq 4 years
tree seq 5 forest 8 years tree seq 6 children

Plant een boom

Voor elke euro kunnen we een stevige boom in de Sahel doen groeien. Wil jij er enkele voor jouw rekening nemen? Fantastisch! De lokale bevolking en het klimaat zullen je dankbaar zijn. Lees hier over al de impacts die onze bossen realiseren.
Sites van 2010 - 2017 in Burkina Faso vind je hier. Vanaf 2018 zijn we actief in Senegal. De eerste sites worden aangelegd vanaf het eerste kwartaal 2019 in de buurt van Ranérou en Mbartoubab

Giften vanuit België zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Dat wil zeggen dat je er dan 45% van terug krijgt via de belastingen. Een gift van 40 euro kost je dus maar 22 euro!

Overschrijving of doorlopende opdracht

Koning Boudewijn Stichting
BE10 0000 0000 0404
met gestructureerde mededeling (belangrijk!)
***015/1520/00083*** 

OZG is Accredited by 

unccd banner

Online doneren

Je kan ook met een betaalkaart doneren via deze knop:

 
Doneer online