We don’t plant trees, we develop forests!

221004 OZGMissieSenegalSeptOkt DD 1 116

Sorry, maar we nemen onze tijd...  

Als Tree Plant Organization (TPO) zijn we niet geïnteresseerd in het aantal bomen die we planten/inzaaien maar zijn we veeleer geïnteresseerd in het beheer en het beleid van de bossen die we aanleggen. Dit doen we samen met de plaatselijke bevolking. Met andere woorden voor OZG is het niet van belang hoeveel bomen er worden aangeplant maar is het van belang hoeveel bomen per hectare er na 30 jaar er nog steeds zullen staan om een koolstof captatie te realiseren van 70 tCO2/ha. We streven daarom naar 280-300 bomen per hectare (in semi-aride regio). Tellen we na 5 jaar minder bomen dan vooropgesteld dan wordt er eenvoudigweg bijgezaaid. 
We bereidden deze fase zeer goed voor opdat we met accurate data de volgende fase (CO2 captatie) kunnen aanvatten om onze partners met zorg te kunnen kiezen (wordt vervolgd). 

Voordelen van een directe inzaaimethode (in plaats van plantenkwekerijen): 
- efficiënter
- goedkoper
- makkelijk bij te sturen
- lagere mortaliteit (grotere overlevingskansen)

Bossen met hoge biodiversiteit voor een hogere welvaart

Voor OZG is bos niet de doelstelling maar het middel om socio-economische impacts te realiseren voor de plaatselijke bevolking. Het mooiste compliment dat we dan kunnen krijgen, is om van de chefs van de dorpen waar we reeds bossen hebben aangelegd de vraag te krijgen om meer bos aan te leggen met OZG. 

De reden waarom is niet ver te zoeken. Bij de eerste 750ha in Mbar Toubab (2019-2021) waren er 5 dorpen betrokken, bij de laatste 1250ha nieuw bos in Téssékéré (2022) zijn er 17 dorpen betrokken. Vrouwen worden betaald voor het oogsten van zaad en het verzamelen van mest. Ook het inzaaien van het bos wordt betaald. De terreinen worden bewaakt door verschillende bewakers die aangesteld worden door de dorpsraad. Ook wordt er gezorgd voor een aantal opgeleide “superviseurs” die nagaan of het werk goed wordt uitgevoerd. Tientallen jobs die voor een regelmatig en gegarandeerd inkomen zorgen. Tijdens het inzaaiseizoen worden een paar honderd mensen tewerkgesteld. Dit alles zorgt voor een ware boost in de brede omgeving. Ondertussen zorgt de verkoop van grassen tijdens het droogte seizoen voor de eerste reguliere inkomsten. 
Deze werkmethode zorgt voor de nodige garanties dat onze bossen beheerd en beschermd worden door de plaatselijke bevolking. Ook op de middellange- en lange termijn. 

In 2023 verdubbelen we onze inspanningen en schalen we op naar een totale oppervlakte van 4000ha. Uiteraard houden we rekening met de wensen van de plaatselijke bevolking bij het toewijzen van de terreinen door Eaux & Forêts en ASERGMV (agentschap Great Green Wall). Het garandeert de groei en uitbouw van de bossen.

Ervaar het met eigen ogen en oren. 

De winnaars van de Lignaverda Challenge 2021 bij Httpool en Antargaz kregen de opportuniteit om samen met ons de aangelegde bossen te bezoeken en kregen ook de kans om in interactie te gaan met de plaatselijke bevolking. Zo leerden ze onze werkmethode kennen, ervaarden ze het transparante karakter waar we veel belang aan hechten, ondervonden ze de soms wel moeilijke omstandigheden op het terrein en last but not least tellen van bomen en de verschillende species. 
Tot slot ontmoetten we in onze headquarters in Dakar de Secretaris Generaal Maodo Malick NDAO van het agentschap van de Great Green Wall in Senegal (ASERGMV) waarmee we afspraken maakten voor de volgende 5 jaar. 

Resultaat van deze ervaring? Mind blowing stuff ;-)