Voor en achter de schermen

Schermafbeelding 2022 08 12 om 10.19.41

Een sterk professioneel team geeft sturing en is essentieel voor de continuïteit

Een non-profit organisatie is niets zonder een sterk professioneel team die de continuïteit van de werking waarborgt. In onze gestage groei werken we dan ook heel hard aan de uitbouw van een professioneel team in België en Senegal die met kennis en expertise kunnen handelen. Vrijwilligers kunnen hierin een bijdrage leveren als additionele ondersteuning van het geheel, wat draagvlak en sensibilisering creëert bij het bredere publiek.  

Achter de schermen
Het belang van een sterk team uit zich onder andere in de voorbereidingen achter de schermen. Terwijl de werkzaamheden op het terrein in Téssékéré (1250ha) vorderen (na de grondwerkzaamheden en het inzaaien, 21 km omheiningen plaatsen (zie foto boven)), worden vandaag al afspraken gemaakt met de diverse nationale officiële instanties voor de nieuwe te herbebossen sites in 2023.

Voorbereidingen 2023

Bineta KAMARA (Operationeel Directeur Senegal) en Saïdou BA  (Agronoom OZG) maken voor en na hun operationele taken achter de schermen ook afspraken met  diverse Senegalese officiële instanties over de aangewezen terreinen voor de volgende jaren binnen geklasseerde gebieden (beschermd natuurgebied) en/of in het gebied van de "Great Green Wall". Afspraken gaan veelal over technische aspecten zoals bodemsamengesteldheid, plaats van aan te leggen bossen, toegankelijkheid van de terreinen, beschermingsgraad, aanwezigheid van dorpen, bevolkingsaantallen, mogelijkheden tot het realiseren  van socio-economische impacts, etc...

Eenmaal de criteria vaststaan, maakt het team in Senegal zich klaar om tijdens een interne missie deze aangewezen terreinen te bezoeken, met de plaatselijke bevolking de nodige afspraken te maken en te rapporteren aan Dr. Ir. Wouter Vanhove (operationeel Directeur OZG internationaal). Samen met Prof. Dr. Ir. P. Van Damme worden dan definitieve keuzes gemaakt en de terreinen definitief toegewezen voor herbebossing voor het volgende seizoen.

Een nauwe samenwerking tussen het OZG team Senegal, de nationale diensten in Senegal en de plaatselijke bevolking zijn cruciaal voor een goed verloop van de uitrol van de projecten die op stapel staan. Een goede planning èn opvolging samen met het team in België is dan essentieel om tot de gewenste resultaten te komen. 

Vandaag (augustus 2022) is het Senegalese Team opnieuw op interne missie om de aanwezen terreinen te verkennen. Van zodra de terreinen zijn toegewezen, worden deze op Google Maps getoond aan het brede publiek. In functie van de beschikbare budgetten voor 2023 worden dan één of meerdere sites bewerkt voor bebossing.
Wordt vervolgd...