To do or not to do, that's the question!

IMG 1333 1

Een team om op te bouwen! 

We willen jullie dit fantastische nieuws niet onthouden. De beelden spreken voor zich... Na een moeizame opstart (Covid-19) heeft ons OZG team in Senegal ervoor gezorgd om mei en juni ten volle te benutten op het terrein. 
Einde deze maand zal een bijkomend nieuw bos van 550ha  ingezaaid zijn. Het technisch rapport volgt later. Dronebeelden zijn normaliter voorzien voor volgend jaar januari-maart. 

De halve maantjes (250 per ha) die door een Delfino ploeg worden gemaakt, houden ongeveer 300.000 liter water op per hectare tijdens het regenseizoen (juli-september). Water die zonder deze techniek verloren zou zijn. Genoeg water dus (zonder te irrigeren) om de zaailingen te doen kiemen om na 5 jaar minstens 300 bomen per ha te hebben staan. 

Opschaling x 3
Tijdens en na het regenseizoen worden de voorbereidingen genomen om vóór het regenseizoen van 2022 1500ha nieuw bos aan te  leggen in semi-aride gebieden. Zo wensen we jaar na jaar op te schalen om samen met onze partners mee aan de "Great Green Wall" te bouwen.


Met deze oude ploeg (1984) hebben we tot juni 2021 landarbeid (bijna 800ha) kunnen verrichten in Senegal. De ploeg is weliswaar versleten en kan geen optimale halve maantjes meer maken. Tijd dus voor een nieuwe ploeg!
We groeien sterk en wensen daarom  een nieuwe Delfino ploeg aan te schaffen met goed functionerend mechanisme om meteen ook grotere oppervlaktes te kunnen realiseren. 

Info (bron: University of Bonn Center for Development Research (ZEF))

Elke dollar die in landherstel wordt geïnvesteerd, blijkt tussen 1,5 en 4,2 dollar op te leveren. Drie jaar CO2-vastlegging levert 0,15 dollar op voor elke dollar die in aanplant is geïnvesteerd. Er zijn ongeveer tien jaar nodig voor alle landherstelactiviteiten vanuit maatschappelijk oogpunt een positieve kosten-batenverhouding bereiken.
Er werden ook ramingen gemaakt van het rendement van elke dollar die wordt geïnvesteerd in het herstel van een aangetast biome (b.v. onvruchtbaar land) tot zijn vroegere bestemming (b.v. bos). Zo zou het herstel van dorre of aangetaste grond die in 2001 nog struikgewas was, na ongeveer 20 jaar 1,0-17,0 USD per geïnvesteerde dollar opleveren

Special thanks to: #OZGteamSenegal, #OZGteamBelgium, #ASERGMV, #DEFCCS, #DEEC
Zie ook team OZG