Progressies 2022 Téssékéré 2 en 3

WhatsApp Image 2020 01 17 at 12 FitWzE0NDAsMTQ0MF0.55.11

Grondwerkzaamheden 2022 1250ha op schema!

Op het terrein vorderen we met de grondwerkzaamheden volgens schema (zie foto's Google Earth)

We passen 2 technieken toe:
+ Techniek A: de Vallerani techniek met de "halve maantjes" die de waterbassins zijn voor de zaailingen (opvangen van +/- 1000-1500 liter regenwater per half maantje)
+ Techniek B: het maken van een diepe "voor" die de hoogtelijnen op het terrein volgt en daarmee eveneens regenwater opvangt en voor minder sterke stromingen (watererosie) op het terrein zorgt. 

Dit is geen "rocket science"
Beide technieken rijten de grond open om enerzijds regenwater op te vangen en anderzijds de permeabiliteit (waterdoorlaatbaarheid) van de bodem te verhogen. Dat laatste is een manier om de latente zaden -zaden van bomen, grassen, kruiden- die in de bodem aanwezig zijn, de kans te geven om te kiemen. Door bovendien het terrein te beschermen (omheining en bewaking) geven we de natuur de kans om te herstellen. 
We doen hier eigenlijk aan regeneratie, waarbij we de natuur een zetje geven door de grond open te rijten met een ploeg en bijkomend specifieke soorten inzaaien. Uit de metingen op het terrein blijkt dat beide technieken dezelfde resultaten kennen.

Met het opschalen van de werkzaamheden (meer hectaren per jaar aanleggen) verminderen we de kosten per hectare en kunnen deze herbebossingstechnieken volwaardig ingezet worden voor CO2 reductie programma's. 

Er wordt bovendien ook geïnvesteerd in sensibilisering van de lokale bevolking om de bossen te beheren, te onderhouden en te bewaken. Alle inkomsten die uit de bossen worden gerealiseerd zijn louter voor de plaatselijke bevolking bestemd.