OZG draagt bij tot "Een Betere Wereld"

ABW 4 Facebook 1200x675 v3

Met de totstandkoming van de Sustainable Development Goals (SDG's) in 2015 is het essentieel geworden om praktijkvoorbeelden van duurzaam beleid  te delen en te bespreken hoe deze zich verder kunnen ontwikkelen in het licht van een veranderende en turbulente wereld. "A Better World": Deel 4, gepubliceerd in september 2018, behandelt doel 15: leven op het land, en in het bijzonder doel 15.3, dat tot doel heeft om tegen 2030 wereldwijd landdegradatieneutraliteit (LDN) te bereiken. De bijdrage van OZG is te vinden op pagina 50.

Doelstelling 15 en het belang van de LDN-doelstellingen hebben veel landen de kans gegeven om hun beleid voor duurzaam gebruik van land en bodem te versterken. Deze publicatie schetst het concept, de belangrijkste elementen en het huidige internationale kader voor de beoordeling van de vooruitgang in de richting van het SDG-streefcijfer 15.3. Het stelt een stapsgewijze aanpak voor om de nationale eisen verder af te stemmen op het algemene doel van de uitvoering van het LDN-streefcijfer. Het boek bespreekt de vooruitgang en uitdagingen in dit essentiële onderwerp, waarbij de nadruk wordt gelegd op goede praktijkvoorbeelden in een grote verscheidenheid aan samenlevingen en disciplines.