Lets talk about woman power

c4845b29 312e 7df6 b125 5e9de9053d52

Welkom Bineta! 

OZG breidt haar team in Senegal uit. Bineta is elektromechanicus van opleiding en heeft daarnaast ook een master in bedrijfscommunicatie en in management/marketing. Zij heeft  al bijna tien jaar ervaring in de sector van hernieuwbare energie. Ze won de prijs van het Afrikaanse Bioful en Hernieuwbare Energie Agentschap (ABREC) op de 6e Internationale Tentoonstelling voor Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie in Afrika (SIERA 2015) en ze was een laureaat bij de Initiatives Climat Afrique Francophone (ICAF) op COP 23 in Bonn in 2017.

Naast het coordineren van de  sociaal-economische activiteiten voor OZG, wil Bineta haar strijd voor de bescherming van het milieu en de bestrijding van de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering voortzetten. Zij is van plan alles in het werk te stellen om via herbebossing een inclusieve ontwikkeling te ondersteunen en de vereniging te begeleiden met het oog op een betere toewijzing van de door de betrokken bevolkingsgroepen uitgevoerde acties.