Laten we van ondernemerschap weer de eerste keuze maken...

WhatsApp Image 2021 08 31 at 16.15.01 1

Duurzame oplossingen voor bodemdegradatie 

Het team van OZG/Entrepreneurs Zonder Grenzen verkent het grondnotenbekken en werkt samen met de plaatselijke bevolking aan duurzame oplossingen voor de degradatie van de grond in het grondnotenbekken, die leidt tot een daling van de landbouwinkomsten en een factor van verarming is.

Waar de dominante economische krachten leiden tot verarming en vervlakking van bodem en landschap, en waar de woestijn terrein wint, wil OZG ingrijpen en de trend keren door te investeren in de voorwaarden voor ondernemerschap: een vruchtbare bodem; een vruchtbaar project.

Op die manier kunnen arbeid en kapitaal weer naar waarde worden geschat en wordt ondernemerschap weer een goede mogelijkheid.