Kick off #cyclingfortheclimate_NAM_2023

220917 CyclingForTheClimate Hoeilaart DD 1 v2

We zijn er klaar voor! 

(DUTCH VERSION)
Een eerste oefen- en kennismakingsrit is door weer en wind gereden van Hoeilaart naar Waterloo (60km). De dynamiek in de groep zit er goed in met heel wat goesting om er voor te gaan. 

In februari 2023 organiseert Ondernemers Zonder Grenzen haar tweede editie #cyclingfortheclimate. Deze keer in Namibië waar we als pionier -na een haalbaarheidsstudie die werd opgemaakt door Prof. P. Van Damme en onze operationeel directeur Dr. ir. Wouter Vanhove-  van start gaan in 2023-2024 met bebossingen in de Great Green Wall van de zuidelijke hemisfeer. Opnieuw als pionier

Met 60 captains of industry uit België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Dubai, Slovenië en USA wordt met deze #cyclingfortheclimate opnieuw aandacht gevraagd voor het klimaat en wordt meteen het startschot gegeven voor nieuwe bebossingen in Namibië. Ook deze reis wordt volledig gecompenseerd met extra bosaanplant. 

Er zijn heel wat redenen om voor bebossing voor Namibië te kiezen:
- Ook hier treedt verwoesting op door klimaatverstoring; vruchtbare grond degradeert zienderogen en interventie is noodzakelijk.
- Namibië is een groot en politiek  stabiel land; interessant voor grote bebossingen en investeringsprogramma's 
- Naast ecologische impacts SDG 13 (klimaat) en SDG 15 (biodiversiteit), zijn ook socio-economische impacts noodzakelijk zoals werkgelegenheid (SDG 8 economie), voedselzekerheid (SDG2), educatie (SDG4) en financiële onafhankelijkheid van de vrouw (SDG5)

Kennismakingsride zaterdag 17 september

Wens je mee te gaan met deze editie ? Contacteer dan  info@ozg.be.