Economische groei door CO2 te compenseren 

Harvesting first season grass SEN 2019 5

Herbebossen in de Grote Groene Muur (project van de Afrikaanse Unie)  is meer dan bomen planten alleen. Voor Ondernemers Zonder Grenzen (EwF*) zijn de bomen niet het einddoel maar het middel om te ondernemen en kansen te creëren. Zelfs in een van de meest moeilijke regio's van Afrika; de Sahel.
En laat het duidelijk zijn; investeren we niet in die regio dan voorspelt de VN tegen 2050 een migratiestroom van 250 miljoen klimaatvluchtelingen...

(*EwF of OZG; Ondernemers Zonder Grenzen)

Een win voor de lokale bevolking

Het gaat Ondernemers Zonder Grenzen vzw in de eerste plaats om plaatselijke socio-economische IMPACTS te realiseren in evenwicht met ecologische impacts! 

Tijdens het hoogtepunt van de jaarlijkse droogteperiode april-mei kunnen grassen aan de veeboeren verkocht worden gezien er op dat moment op vrij land nauwelijks nog gras beschikbaar is voor de dieren.
Een afgebakend bosperceel van 250ha kan al snel jaarlijks tot 3000EUR opbrengen aan gras . Een fortuin in een land waar het gemiddelde jaarinkomen in 2017 slechts 3500US$ per capita was.

Plaatselijk ondernemerschap wordt dan ook vanaf het begin gestimuleerd. Met de diverse opbrengsten uit deze  terreinen kunnen bv. zonnepanelen gekocht worden om het dorp van elektriciteit te voorzien. Hierdoor wordt het mogelijk om onder andere :

- computerlessen op school te organiseren 
- waterpompen voor irrigatie en graanmolens elektrisch aan te drijven, hetgeen diesel bespaart
- ijskasten te voorzien om medicatie en voedingsmiddelen langer te bewaren

Alle directe en indirecte IMPACTS zoals CO2-captatie, jobcreatie, hogere scholingsgraad van de kinderen, mogelijkheid tot diverse investeringskeuzes, enz...  kunnen opgevolgd worden door op de IMPACT-pagina van deze website in te loggen. 

Goede zaken voor het ondernemerschap

Een bos van 250 hectaren in de Sahel capteert jaarlijks 850 tCO2. Dat levert  officiële VER-certificaten (Voluntary Emmision Reduction) op waarmee bedrijven aan hun stakeholders kunnen aantonen dat de CO2 die ze produceren, positief gecompenseerd wordt door bos en zo duurzame impacts te realiseren op korte-, middellange en lange termijn.

Bedrijven die zich positief profileren door duurzame impacts te realiseren zoals CO2-compensaties, zorgen op termijn voor een beter economisch rendement alsook voor een duurzame relatie met medewerkers, klanten en leveranciers. 

Wil je als bedrijf mee impact realiseren en bossen aanplanten in de Grote Groene Muur? 

Contacteer ons op: info@ozg.be 

Q&A:
Q: Waarom herbebossen in het Grote Groene Muur project van de Afrikaanse Unie?
A: Het Grote Groene Muur project is een internationaal project met diverse voordelen:
     - Beschermd door internationale regels
     - Maakt officiële VER-certificering voor CO2-offset mogelijk (geauditeerd)
     - Hoge Return On Investment (ROI):
           + Verhoging biodiversiteit, stopt verwoestijning, fertiliseert de bodem
           + Voedselzekerheid
           + Creëert veel werkgelegenheid
           + Verhoging inkomen per capita met minstens 30%
           + Bereik van 250 miljoen mensen
           + Stopt migraties

Q: Wat is het voordeel voor hen/ons?
A:    - Wederkerigheid::
           + return-investering in herbebossingen in BE/EU
       - Zakelijke opportuniteiten:
           + in de landbouw; high potential cashcrops zoals Arabic Gum (voedingsindustrie),  Balanites-olie (cosmetica), Fonio (Gluten vrije graansoort) 
           + in technologie; energie (zonnepanelen), satelliet-data voor landbouw, communicatie
        

Klaar om met ons te investeren en echte IMPACT te realiseren? Contacteer ons op info@ozg.be