Dr. Ir. Wouter Vanhove - nieuw operationeel directeur bij Ondernemers zonder Grenzen

Wouter Vanhove 2021 focus

Dr. Ir. Wouter Vanhove - nieuw operationeel directeur bij Ondernemers zonder Grenzen

Vanaf 1 juni kan Ondernemers zonder Grenzen rekenen op de inzet van een operationele directeur. Dr. Ir. Wouter Vanhove (° 1977) woont met zijn echtgenote en twee kinderen in Mariakerke bij Gent. Hij heeft als landbouwingenieur bijna 20 jaar onderzoekservaring in de tropen. Hij richtte daarbij zijn pijlen op innovaties van landbouwsystemen die hogere inkomsten kunnen genereren voor de kleinschalige boeren in het Zuiden, de voedselzekerheid verhogen en de lokale landbouw beter bestand maken tegen een veranderend klimaat.

Wouter’s ambities met OZG zijn niet min.

Wouter: “Het is duidelijk dat we in de strijd tegen klimaatverandering best niet op één paard wedden. Het herstel van natuurlijke ecosystemen is een strategie met een ontzettend grote en veelzijdige impact. De herbebossingsprojecten die Ondernemers zonder Grenzen op touw zetten in de Afrikaanse Sahel trekken mij bijzonder aan omdat ze niet enkel CO2 uit de lucht halen, maar bovendien door het gebruik en de verkoop van boslandbouwproducten (veevoeder, gras, olie, gom) bijdragen aan de precaire levensomstandigheden in de Afrikaanse semi-aride gebieden. Ik wil dan ook een tandje bijschakelen en met OZG de hand leggen aan een aanzienlijke opschaling van de herbebossingsactiviteiten, in nauwe samenwerking met Afrikaanse partners.”