Bossen om Footprint Neutraliteit te implementeren in jouw bedrijf

220208 OZG Senegal GMV Novotel DD 3631

Nieuwe bossen certificeren in de Sahel van Senegal 

Naast het terreinwerk is er ter plaatse ook heel wat administratief werk te doen.

Samen met diverse Senegalese overheidsstructuren en het agentschap van de Great Green Wall  wordt er aan een protocol gewerkt die partijen zoals OZG toelaat om bossen te certificeren cfr. het Parijs akkoord van 2015. 

Ook hier doet OZG pionierswerk. Samenwerking is dan ook vereist om tot performante resultaten te komen. Zo dienen o.a. duidelijke afspraken gemaakt te worden om cfr. Art. 6 van het Parijs akkoord dubbele tellingen te voorkomen.

De hoofddoelstelling is om naast de herbebossingen tot socio-economische impacts te komen die de toekomst in de Sahel regio betere kansen garandeert.