Bossen aanleggen aan de rand van de woestijn stopt migraties

de peul video screenshot

Ja, bomen zijn belangrijk. Niet enkel voor ecologische redenen, maar ook om migraties af te remmen en zelfs te stoppen.

Djibi getuigt over wat met hem en zijn familie gebeurd is. De oorzaak is de klimaatverstoring, veroorzaakt door geïndustrialiseerde landen, maar met grotere negatieve gevolgen in Afrika.

Dat is waarom OZG bossen aanlegt aan de rand van de woestijn. We stoppen verwoestijning door de gronden terug vruchtbaar te maken. That maakt landbouw mogelijk, de biodiversiteit stijgt (zowel flora als fauna), beter waterbeheer wordt mogelijk, een economie kan terug opstarten, er is meer gendergelijkheid, kinderen kunnen naar school, ... en last by not least: deze bossen stoppen migratie omdat mensen hier terug een leven kunnen leiden.

Word lid van OZG, de eerste organisatie in zijn soort, die positieve impacts realiseert voor mensen én klimaat, in Afrika en Europa. Contacteer ons en laat ons weten dat je wil meewerken aan deze positieve impacts!