Bomen tellen ook in Senegal

Manual half moon

Het OZG-team in Senegal bereidt zich volop voor om het Bomen Die Tellen concept (AQC: Arbres Qui Comptent) in de loop van 2019 uit te rollen in het noorden van Senegal. Twee pilootprojecten zullen in het eerste semester van 2019 worden uitgevoerd: in Mbar Toubab en Ranérou.

Onze methode heeft in Burkina Faso de voorbije tien jaar aangetoond dat we de verwoestijning, die versneld wordt door klimaatverstoring, tegengaan. Daarbij verhogen we de welvaart voor de plaatselijke bevolking en stoppen we migraties door het creëeren van werkgelegenheid. 

Een eerste testcase wordt door ons team uitgetest in Ranérou (Noord Sengal) om de techniek van de halve maantjes (waterretentie) toe te passen, samen met de autoriteiten van de Grande Muraille Verte en Eaux et Forêts van Senegal.

Logo AQC