In het kort

desolate

de woestijn rukt op

Aan de noord- en zuidrand van de Sahara is een overgangszone: de Sahel. Daar kan nog iets groeien, maar op kale plekken maken de afwisselende hitte en harde regen de grond keihard. Daar kunnen zaden niet meer kiemen en kan de regen niet meer in de grond dringen. Hierdoor vergaat de rest van de vegetatie en verdwijnen ook de bomen. Daarna volgt erosie, waardoor het land nog verder degrageert...

Lees meer over verwoestijning >>

onze aanpak

De natuur redt het hier niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu.

We maken afspraken met de lokale bevolking, en dan kunnen we aan de slag. Met een gespecialiseerde ploeg rijten we de grond open en creëren we halve maantjes in de harde aardkorst. Daarna betalen we een team van lokale vrouwen om net voor het regenseizoen te zaaien. De halve maantjes dienen als waterreservoirs voor de jonge boompjes, grassen en kruiden.

Lees meer over onze aanpak >>

delfino plough
forest and women economy

er is hoop!

Met deze werkwijze realiseren we een scala aan positieve impacts. De biodiversiteit vergroot in flora én fauna. Het grondwaterpeil stijgt waardoor kinderen meer tijd hebben voor school, aangezien ze niet meer ver om water moeten lopen. De gewassen worden gebruikt voor voeding, zowel voor eigen behoeften als verkoop. Dankzij de overvloed aan grassen kan vee meer grazen en wordt het vetter, waardoor ze meer opbrengen. Grassen worden ook verwerkt tot manden, matten en borstels, honing wordt geproduceerd, productie van gum kan opgestart worden, enz… Kortom: er ontstaat een jonge economie die voor welvaart zorgt.

Lees meer over de behaalde resultaten >>