OZG SDG circle
OZG supports the SDGs

Bouwen aan een duurzame wereld

Het gaat niet enkel om de bomen en de bossen... 

In Burkina Faso hebben we van 2007 tot 2017 met succes een duurzaam herbebossingsproject opgestart. Dat wordt nu verder gezet door een lokale organisatie terwijl wij het vanaf 2018 opstarten in een volgend land: Senegal.

Lees hier over de talrijke positieve impacts die we realiseren:

1 Verwoestijning wordt gestopt

Onze bossen vormen een groene buffer. De grassen en kruiden voorkomen erosie door wind en water, en de bomen zorgen voor schaduw die de grond beschermt tegen uitdroging.

2 Beter waterbeheer

De lage begroeiing zorgt dat het regenwater gemakkelijker door de bovenlaag kan dringen. In de wijde omgeving moet hierdoor minder diep geboord worden voor waterputten. Het zorgt ook dat enkel het oppervlaktewater gebruikt wordt, zodat het diepere, fossiele water gevrijwaard blijft als reserve voor de toekomst.

3 Meer biodiversiteit

De biodiversiteit neemt enorm toe. Zowel in flora als in fauna: mieren, termieten, vogels, de sporenschildpad (een bedreigde diersoort), konijnen, hazen, kleine knaagdieren... Zelfs de wilde kat en de hyena keren na lange tijd terug naar hun oorspronkelijk habbitat.

4 Voedsel voor iedereen

De koelere temperaturen in het bos, de verbeterde waterhuishouding en de fertilisering van de grond door de dieren maken landbouw weer mogelijk. Er kan terug voldoende voedsel geproduceerd worden, wat ook de conflicten reduceert tussen landbouwers en nomaden. En de koeien hebben genoeg gras om te grazen, zodat ze geen schade toebrengen aan de velden van de landbouwers.

5 Bloeiende micro-economie

Voedseloverschotten van groenten, fruit en kruiden worden verkocht op de plaatselijke markten. Het vee brengt meer op nu het vetter is, en de productie van honing, gum enz. en de veredeling van bosproducten leiden tot meer gezinsbudget.

6 Betere kansen dankzij onderwijs

Dankzij de verhoogde levensstandaard kunnen moeders het schoolgeld voor hun kinderen betalen. De vicieuze cirkel wordt doorbroken: de jonge generatie kan zelf aan haar eigen toekomst bouwen.

7 Ondernemende vrouwen

Het werk op het land hangt in grote mate af van vrouwen. Alleen de vrouwen worden betaald voor de zadenmix die zij oogsten. Zij onderhouden er hun gezin mee. Dankzij deze financiële onafhankelijkheid krijgen de vrouwen een grotere stem in het kapittel. Het blijkt zelfs dat deze werkwijze invloed heeft op een daling van het aantal geboortes.